Bimboo Madaniya Na Parakramo ! (Part-3)

Select format

In stock

Qty

બિંબૂ મદનિયાનાં પરાક્રમો!
(ભાગ-૩)
રમત-ગમત (પોલિમ્પિક)
ડૉ. આઈ. કે. વીજળીવાળા

બિંબૂ મદનિયા જેવાં તોફાની બાળકો પોતે તો ખૂબ મજા કરતાં જ હોય છે પરંતુ એમની આજુબાજુ રહેલા દરેકને મજા કરાવતા હોય છે. બિંબૂનો આ ત્રીજો ભાગ બાળકની જિંદગીમાં રમત-ગમતનું શું મહત્ત્વ હોય છે એ ગમ્મત સાથે રજૂ કરે છે. આશા રાખું છું કે બાલદોસ્તોને બિંબૂનાં આ પરાક્રમો પણ આનંદ આપશે!

SKU: 9789354067129 Category:
Weight 0.13 kg
Dimensions 7.00 × 6.00 in
Year

Month

Binding

Center Pin

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bimboo Madaniya Na Parakramo ! (Part-3)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Additional Details

ISBN: 9789354067129

Month & Year: April 2020

Publisher: R. R. Sheth & Co. Pvt. Ltd.

Language: Gujarati

Page: 72

Dimension: 7.00 × 6.00 in

Weight: 0.13 kg

Additional Details

ISBN: 9789354067129

Month & Year: April 2020

Publisher: R. R. Sheth & Co. Pvt. Ltd.

Language: Gujarati

Page: 72

Dimension: 7.00 × 6.00 in

Weight: 0.13 kg